VÅRA TJÄNSTER

IT-KONSULT

Vi har lång erfarenhet utav att matcha rätt konsult utefter dina behov. Infrastruktur är vår kärna inom konsultuthyrning. Vår spetskompetens finner du i support, drift och nät.
Genom en vattentät rekryteringsprocess så ser vi till att våra medarbetare har den erfarenhet samt kompetens som branschen efterfrågar. Vi uppmuntrar våra konsulter att växa och utvecklas tillsammans med våra kunder med fokus på tillväxt, förbättring och kvalité.

Oavsett om du är i behov utav IT-personal på kort sikt eller under en längre period, om du söker junior eller senior kompetens så kan vi möta dina behov.

Du har behovet av IT-personal, vi har arbetskraften!

EXTERN IT-AVDELNING

Är du och ditt företag i behov utav kompetent IT-personal men saknar allt bakomliggande som krävs för att underhålla en IT-avdelning? Eller kanske ligger behovet i att ha en ytterligare IT-avdelning som stöd mot en redan befintlig en?

Genom att låta oss agera extern IT-avdelning så behöver du inte tänka på kostnader så som datorer, lokalhyra samt utrustning. Vi tar helhetsansvar för att strukturera din support och drift. Tillsammans så säkerställer vi att rätt personer arbetar med din support. För oss är det viktigt att bemöta din vision och målsättning för IT-avdelningen och sätter tillsammans upp riktlinjer och en målbild. Vi ser hela tiden att hålla en tät kommunikation i form av möten och besök hos oss externt och hos er internt. Tillsammans ser vi till att din IT-avdelning håller sig i god form och ligger i fas med vår gemensamma målbild.

Vi erbjuder en lösning som förenklar och kvalitetssäkrar din IT organisation, med lång erfarenhet och kompetens inom att agera just extern IT-avdelning åt våra kunder.

SERVICEDESK & IT-DRIFT

Likt en extern IT-avdelning så tar vi även här ett helhetsansvar över ditt företags IT-avdelning. Denna tjänst passar för dig som önskar att lämna över allt ansvar till en kostnads och tidseffektiv lösning. Vi strukturerar upp IT-avdelningen från korn till ax, från rekrytering av personal, utrustning till uppföljningar av resultat.

Våra konsulter levererar kvalitativ support och IT-drift från vårt huvudkontor där vi har en större överblick samt ansvar av leveransen. Vi håller en god kommunikation där vi säkerställer att vår servicedesk arbetar enligt de mål och riktlinjer som vi tillsammans satt upp. Genom att tillhanda hålla med rapporter, statistik och feedback så ser vi till att din IT-avdelning fortsätter att utvecklas för att nå sin fulla potential.

Är ditt företag i behov av IT-personal? Hör av dig till oss så kikar vi på hur just ert behov ser ut, oavsett om det är nu eller i framtiden.